V Česku ubývá podzemní voda: Stát hledá možnosti, jak situaci zvrátit. Pomoct mohou samodrenážní kamenné koberce

8. 8. 2018

Podzemní vody v České republice zásadně ubývá. Poukázala na to studie České geologické služby. Může za to počasí, ale také zásah člověka. Ministerstvo životního prostředí proto chystá projekty, které pomohou vodu v krajině udržet. Víte ale, že navracet vodu zpět do podzemí pomáhá i kamenný koberec TopStone? Naše kamenné koberce účinně zpomalují odtok vody a umožňují její vsakování do podloží.

Česká geologická společnost (ČGS) v posledních dnech zveřejnila výsledky nejnovější studie, která odhalila problematické oblasti s nejhlubší podzemní vodou. ČGS ve studii upozorňuje, že pokud bude člověk nadále zatěžovat vodní zdroje nadměrnými odběry, bude se ve vytipovaných lokalitách snižovat zásoby podzemní vody. Nejvíce ohroženy jsou například oblasti Hornomoravského úvalu v okolí řeky Moravy, povodí Liběchovky u Svitav a mnoho dalších oblastí využívající podzemní zdroje vody. Geologové zároveň upozorňují, že posledních šest let patří k vůbec nejsušším v této dekádě.

Více než polovina zdrojů pitné vody připadá na podzemní zdroje

Studie České geologické společnosti také uvádí, že podzemní vody se více než z poloviny podílí na zdroji pitné vody. Zároveň podzemní vody jsou tím nejkvalitnějším zdrojem pitné vody, protože voda přirozeně prochází přes půdní a horninový filtr.

I přestože každý druhý Čech pije kvalitní podzemní vodu, málokdo si to uvědomuje. Důvod je prostý. U vody natočené z vodovodního kohoutku se nikdo nepozastavuje nad tím, zda pochází z povrchového vodního zdroje nebo z podzemí.

Co stojí za úbytkem podzemní vody?

Za úbytkem podzemních vod stojí částečně zvýšená spotřeba, ale především omezená schopnost přírody vsakovat dešťové srážky. Za tímto aspektem stojí člověk, který neuváženou kultivací přírody napřimoval vodní toky, rušil polní remízky i mokřady a svými stavbami výrazně odvodnil krajinu. Dešťová voda je buď rychle svedena do kanalizací, nebo po vyprahlé půdě steče přímo do potoků a řek.

Ministerstvo plánuje dotace na sběr dešťové vody

Tématem spodních vod a šetrným nakládáním s vodními zdroji se již delší dobu zabývá ministerstvo životního prostředí, které plánuje předložit koncept ochrany území ČR před následky sucha. Jako obranu před dlouhodobými suchy plánuje ministr životního prostředí Richard Brabec omezení plýtvání s vodou. V první fázi připravuje ministerstvo například dotace na sběr dešťové vody.

Povrchy TopStone pomáhají navracet vodu přírodě

Efektivním řešením jak tento nepříznivý průběh zvrátit je opětovné budování mokřadů, říčních meandrů, lužních lesů a také využívání chytrých samodrenážních systémů. Mezi ně bezpochyby patří kamenný koberec TopStone.

Samodrenážní povrch kamenného koberce zpomaluje odtok vody a umožňuje vodě přirozeně se vsakovat do podloží. Za jednu hodinu zpět do země propustí až 1 852 mm dešťových srážek. Přitom nedochází k podmáčení podloží a jeho okolí.

Díky tomu není nutné odvodnění povrchu do kanalizace. Zároveň se kamenný koberec nepodílí na odvodňování půdy a pomáhá udržet přirozené lokální ekosystémy.

Samodrenážní kamenný koberec TopStone nepodléhá výměře srážkové daně

Přirozené vsakování nejenže pomáhá zvýšit zásobu spodních vod, ale také snižuje ceny stočného. Z důvodu samodrenážnosti nepodléhají kamenné koberce TopStone výměře srážkové daně.

Kamenné koberce TopStone pro exteriér a nezpevněné plochy jsou vhodné pro aplikaci na nové i na staré povrchy a nezpevněné cesty, stezky či parkoviště.

Dříve než se pustíte do budování nových chodníků, přírodních stezek, firemních a sídlištních prostranství či parkovišť, zvažte případný ekologický dopad.

Se samodrenážními kamennými koberci TopStone můžete totiž stavět moderně, levně a hlavně ekologicky.

Samodrenážní koberce TopStone navrací vodu do přírody

Samodrenážní koberce TopStone přispívají k zvýšení zásob podzemních vod

Samodrenážní koberce TopStone se nepodílí na odvodnění přírody

 

Napište nám!
Prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů chci formulář odeslat.
Více informací zde: Ochrana osobních údajů