Podmínky zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů zákazníků

Tyto podmínky zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů (dále jen „Podmínky“) poskytují základní informace o zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů zákazníků ( dále jen „Údaje“ ) společnosti TOPSTONE s.r.o. Za zákazníka se pro účely těchto Podmínek považuje každá fyzická i právnická osoba, která je s TOPSTONE v jakémkoliv smluvním či obdobném vztahu.

Prohlášení

Ochrana dat a bezpečnost dat zákazníků mají vysokou prioritu pro společnost TOPSTONE s.r.o. i pro její pobočky. Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto:

  • Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy;
  • Údaje používáme pouze způsobem, o kterém jsme vás předem informovali;
  • Je-li zpracování založeno na souhlasu, vždy máte právo volby, zda nám souhlas udělíte nebo ne; souhlas můžete kdykoliv odvolat;
  • Máme zavedena vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení zákaznických dat;
  • Naše společnost přijala všechny nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy a požadavky, tak aby plnila platnou legislativu;
  • Máte vždy možnost nás jednoduchými prostředky kontaktovat a uplatnit svá práva.

Na základě čeho a pro jaké účely zpracováváme Údaje

TOPSTONE zpracovává osobní údaje na základě následujících oprávnění a pro následující účely:

  • Souhlas – marketingové a obchodní účely (s výjimkou tzv. přímého marketingu);
  • Oprávněné zájmy správce – ochrany našich práv a pávem chráněných zájmů jako je prevence podvodného jednání, vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků, zajištění a optimalizace služeb;
  • Plnění právních povinností – zpracování Údaje je nám uloženo platnou právní úpravou (např. uchovávání daňových a finančních dokladů);
  • Plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy – poskytování služeb/produktů, vyúčtování, řešení reklamací, stížností či uplatňování nároků ze smluv.

Souhlas

Je-li zpracování založeno na souhlasu, je Vám vždy dáno právo volby, zda souhlas udělíte nebo ne. Dále máte možnost rozhodnout se, zda nám udělíte souhlas k tomu, abychom Vám zasílali informace o novinkách v našem sortimentu.

Správa oprávnění (souhlasů)

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Údajů nebo chcete podat námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem k tomu určenými. Jestliže odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním Údajů, zpracování ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Kdo může přistupovat k Údajům

Přístup k osobním údajům mohou mít pouze osoby, které byly řádně proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů, zaměstnanci společnosti. Využijeme-li pro některé naše aktivity třetí stranu, vždy dbáme na to, aby byly poskytnuty Údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté Údaje řádně a bezpečně chránit. Údaje jsme dále povinni poskytnout v případech stanovených zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Doba zpracování

Údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytně nutnou, nebo po dobu zákonné záruky na zboží a služby. V případě zpracování pro marketingové účely jsou data zpracovávána po dobu nezbytně nutnou nebo do doby odvolání souhlasu nebo vyslovení námitky.

Kvalita a bezpečnost

Aby Vaše Údaje byly vždy aktuální, je třeba, abyste nám oznamovali jejich změnu. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, záměrnou a standardní ochranu Údajů, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv.

Obchodní sdělení

Máme nastavenu politiku posílání obchodních sdělení tak, aby našim zákazníkům vyhovovala. Pečlivě hlídáme počet sdělení, které posíláme. Pokud nechcete, abychom Vám obchodní sdělení posílali, je možné toto jednoduše zrušit zasláním informace na příslušný e-mail.

Kontakty

Kontaktovat ohledně změn či zrušení práv nás můžete telefonicky nebo e-mailem. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete, v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů, kontaktovat elektronicky na office@topstone.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti.

Účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.května 2018.

[pdf] Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jeho implementace

[pdf] Prohlášení o ochraně osobních údajů

[pdf] Zpracovávané údaje

Zůstaňme v kontaktu

Přejete si dostávat novinky e-mailem a být stále v obraze? Stačí zadat váš e-mail a přihlásit se k odběru novinek.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení a zpracování marketingových nabídek. Více informací:Ochrana osobních údajů

Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.

ISO 9001 ISO 14001

Kontakt

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, 753 01 Hranice
+420 580 582 580
info@topstone.cz

IČO: 27782239
DIČ: CZ27782239

Bankovní spojení: 212733206/0300
Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě dne 8. 11. 2006

Provozní doba:
pondělí – pátek: 7.30 – 16.30 hod.