Řešení pro nezpevněné plochy

Cílem použití vodopropustného povrchu na nezpevněný podklad je snížit co nejvíce objem dešťové vody před připojením do veřejné kanalizace, dešťová voda může vsakovat a svod vody do kanalizace se tak zpomalí. TOPSTONE nabízí systémové řešení, jak pokládku povrchu TopStone realizovat na nezpevněné podklady několika způsoby.

Systémy TopStone nabízí funkční systémové řešení pro nezpevněné plochy, municipální využití

Možnosti použití:

  • všude tam, kde je potřeba zvýšit pevnost a pružnost TopStone systému
  • průjezdové cesty, parkoviště, cesty pro golfové vozíky, nezpevněné, nesoudržné podklady
  • zámkové dlažby, apod.
  • aplikace na nezpevněné podloží
  • nezpevněné plochy, příjezdové cesty, veřejná prostranství, biotopy
  • povrchy, ve kterých potřebujeme dosáhnout větší stability podloží bez nutnosti rozsáhlých výkopových
  • prací jako u ostatních klasických substitutů
  • MUNICIPÁLNÍ VYUŽITÍ - řešení vodopropustného povrchu

Funkce:

  • pokládka povrchu TopStone na nezpevněný podklad

Vlastnosti:

  • vysoká pevnost v tlaku, drenážnost, laterální (boční) přenos zatížení - snížení tlaku na podloží

Hlavní součástí systému TopStone Mesh je produkt TopMesh, který využijeme všude tam, kde je potřeba zvýšit pevnost v ohybu a pružnost TopStone systému.

Výhody:

drenážní povrch v celé tloušťce, snadná tvarovatelnost, celistvý povrch beze spár

Použití:

na plochy jako jsou "vyšlapané chodníky, zahrady, parky, parkovací a odstavné plochy

Více informací: Materiálový list TopStone Mesh

Systém TopCell používáme v površích, ve kterých potřebujeme dosáhnout větší stability podloží bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací jako u ostatních klasických substitutů.

Výhody:

drenážnost, zpevnění břehů, zamezuje vyplavování podkladů, odpadá nutnost odvádění povrchové vody, propustnost vody perforací, zamezování tvorby "jezírek

Použití:

nezpevněné plochy, příjezdové cesty, veřejná prostranství, biotopy, povrchy, ve kterých potřebujeme dosáhnout větší stability podloží bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací jako u ostatních klasických substitutů

Více informací: Materiálový list TopStone Cell

Snadná údržba a úklid

Povrch se udržuje mechanickým způsobem: smetákem, škrabkou s gumovou násadou, tlakovou vodou do 40 °C, párou. V zimě za pomoci dřevěného nebo plastového hrabla s gumovou násadou, frézou (neužívat s řetězy). Chemická údržba běžnými čistícími prostředky, odolné skvrny mohou být odstraněny např. benzínem, acetonem. V zimním období mohou být použíty soli nebo roztoky solí. 

Kvalita TopStone

Povrch TopStone je výsledkem mnoha let vývoje, prošel laboratorními testy a je založen na patentované technologii pojiva (pryskyřice). Jeho kvalita spočívá v odpovídajícím váhovém podílu pojiva na metr čtvereční povrchu a přesném stanovení vydatnosti materiálu. TopStone je zkrátka unikátní a poctivé řešení. 

TopStone a zdraví

Pojivo kamenného koberce EpoStone je zdravotně nezávadné, neobsahuje nonylfenol a je šetrné k životnímu prostředí. 

Součástí řešení systému TopStone Interiér je nabídka doplňkového sortimentu.