Užitečné informace

Cena povrchu obsahuje pojivo tj. chemické složky (pryskyřice sl. A a tvrdidlo sl. B) a plnivo tj. říční nebo mramorové kamínky a to v poctivém množství v lety ověřené kvalitě. TopStone je poctivé řešení za poctivou cenu.

Materiál je vhodný pro úpravu nebo renovaci starých a nových betonových ploch v exteriéru i interiéru. Konkrétně lze materiál použit pro úpravu chodníků, teras, balkonů, příjezdových cest či vjezdů do garáží, okolí bazénů, venkovních schodů a schodišť.

Spotřeba materiálu souvisí s doporučenou tloušťkou povrchu. Doporučená tloušťka povrchu u říčních kamínků je pro pochůzí plochy 1,5 cm a pro plochy pojízdné 2cm. Doporučená tloušťka povrchů u mramorových kamínků je pro pochůzí plochy 1,5 cm a pro plochy pojízdné mramorový kamínek nedoporučujeme. V případě realizace svislých ploch a v případě, že podklad není ideálně rovný, doporučujeme při objednání materiálu počítat s dostatečnou rezervou (min. 15 %).

Únosnost souvisí s kvalitou podkladních vrstev a tloušťkou povrchu.

Pokládku doporučujeme provádět za pěkného počasí, venkovní doporučená teplota nesmí klesnout pod 10 °C. Limitní teplota je 5°C. V případě deště pokládku nerealizujte.

Materiál je vhodný na úpravu starých betonových povrchů, je možné jej použít také na zámkovou dlažbu, pokud je položena v podkladním betonu. Dále je také možno materiál použít na staré povrchy s keramickou dlažbou, pokud dlažba tvoří pevný podklad. V případě trhlin a prasklin v původním podkladním betonu je bezpodmínečně nutné vybourat nesoudržné a vydrolené části betonu pryč, povrch přebrousit, zbavit nečistot, provést penetraci materiálem TopFix a případné trhliny vyplnit tmelem TopFiller nebo lze nerovnosti a výtluky dorovnat materiálem TopStone a následně realizovat pokládku doporučené tloušťky.

Hloubka založení, kvalita, armování a tloušťka nového podkladního betonu závisí na budoucím účelu a použití zhotovované plochy, proto doporučujeme řešit tyto parametry s Vaším odborným projektantem.

Povrch TopStone lze pokládat na betony až v době, kdy zbytková vlhkost v betonu je menší než 4%. V každém případě je důležité povrch přebrousit, vysát a následně napenetrovat. 

Penetraci podkladu doporučujeme. Dojde tak k ideálnímu přilnutí povrchů TopStone k podkladu a k prodloužení životnosti celého systému. Z našeho výrobního sortimentu nabízíme a doporučujeme penetraci TopFix. Penetrování je jednoduché a lze provézt v jednom kroku s pokládkou materiálu TopStone. Pozor v případě pokládky povrchů na nově zrealizované betony (stáří do 1 měsíce) od realizace je nutné z důvodů vysoké vlhkosti podkladního betonu vždy podklad penetrovat.

V případě, že podkladní beton, ať už nový nebo původní, obsahuje dilataci, je nutné dilatovat povrch TopStone ve stejném místě také, a to tak, že novou dilatační lištu vložíme nad původní dilatace podkladního betonu.

Pokud dilataci podklad nemá, není nutné dilataci vkládat ani do povrchu TopStone.

Větší plochy je nutno dilatovat - od 16m2.

Povrch TopStone je snadno udržovatelný, v zimě sníh uklízíme hrablem (plastovým), po zimě doporučujeme povrch umýt hadicí, nebo tlakovou vodou. Dále povrch nepotřebuje z pohledu jeho funkce další větší údržbu.

Pokud hodlá uživatel povrchu posílit lesk materiálu namísto přirozeného přírodního vzhledu, je možno použít revitalizační nátěr. Tento nátěr povrch oživí a posílí celé vlastnosti celého podlahového systému podlahy.

Pro více informací si stáhněte materiálový list na revitalizační nátěr a návod na údržbu povrchu TopStone.

Nejdéle položený povrch TopStone je v Beskydech a byl nositelem této technologie položen v roce 1996. Z pohledu funkce je povrch beze změny