Vodopropustný kamenný koberec snižuje riziko lokálních záplav

22. 6. 2016 | Obecné

Letní přívalové deště dovedou napáchat nemalé škody. Vytopené sklepy, zničená úroda, podemleté cesty a hlavně všudypřítomné bahno. Jedním z důvodů proč o přívalových deštích slýcháme čím dál častěji, je velké množství zastavěné plochy s nedostatečným odvodněním. Poradíme, jak důsledky přívalových dešťů zmírnit a tím vaše garáže a sklepy před vodou uchránit.

Mizející polní remízky, napřimování vodních toků, zničení lužních lesů a především množství zastavěných ploch způsobují, že se dešťové srážky nemají kam zachytávat. Místo vsakování do půdy se naopak dešťová voda kumuluje a odtéká do níže položených míst, kde způsobuje škody.

Problematické odvodnění

Uvádí se, že jeden hektar kvalitní černozemě dokáže zadržet až 3,5 tisíce kubíků vody. Naopak pozemky zastavěné sídlišti, dopravní infrastrukturou a dalšími stavbami prakticky nezadrží žádnou vodu. Kanalizace sice srážky odvádí, ale má také své odtokové limity. Voda, která kanalizací odtéká, je zároveň v přirozené míře potřebná pro zavlažování lokálních biotopů a pro přirozenou vegetaci rostlin i živočichů.

Vodopropustný kamenný koberec TopStone

Jednou z možností, jak zmírnit projevy srážkových záplav je vodopropustný povrch. Touto vlastností vyniká kamenný koberec TopStone s otevřenou strukturou. Vodopropustný povrch zpomaluje odtok vody a nezahlcuje kanalizaci.

Tento vodopropustný systém TopStone dovede za hodinu do podloží propustit až 1 852 mm dešťových srážek. Zbytek vody odtéká do kanalizace. Tím dochází k podstatné redukci srážkové vody a snížení rizika zaplavení sklepů nebo nízko položených garáží. Výhodou je postupné a přirozené vsakování, u kterého nedochází k podmáčení podloží, ani jeho okolí.

Venkovní kamenný koberec TopStone s otevřenou strukturou je proto vhodný pro příjezdové cesty, zahradní chodníky, ale také i pro municipální využití. Odpočinkové zóny, parkovací stání nebo chodníky na sídlištích tak díky venkovními kamennému koberci mohou pro kanalizaci i přírodu představovat mnohem nižší zatížení.