Rekonstrukce staré dřevěné podlahy

26. 1. 2016 | Obecné

Ve starších domech se setkáváme s ještě původní dřevěnou podlahou, která je mnohdy skryta pod kobercem nebo vrstvou linolea. Častým nešvarem je pokroucení a skřípání podlahy, jejíž nejlepší léta jsou již sečteny. Rekonstrukce se mnoho majitelů obává z důvodu radikálních kroků i vysokých nákladů. Ukážeme vám, že rekonstruovat dřevěnou podlahu lze bez demontáže a s nízkými náklady.

K rekonstrukci dřevěných podlah se nabízí několik řešení:

1. Kompletní demontáž, podsypání speciální výplní a instalace OSB desek.

2. Překrytí původní podlahy dřevotřískovými deskami.

3. Vyrovnání epoxidovou stěrkou.

A právě třetí bod, vyrovnání podlahy epoxidovou stěrkou, je jednoduchou, kvalitní a cenově výhodnou variantou.

Vyrovnání podlahy epoxidovou stěrkou

Nároky, které si vyžaduje vyrovnání dřevěné podlahy, se neplní zrovna snadno. Pro výbornou kvalitu provedení a dlouhou životnost je stěžejní účinný systém, který podlahu nejen vyrovná, ale který zároveň pruží. Díky tomu dovede reagovat na pohyby ve dřevě. Zároveň nový povrch musí být dokonale hladký a vrstva nesmí být příliš silná. Všechny uvedené podmínky dokonale splňuje epoxidová stěrka.

Postup:

Podlahu dokonale zbavte všech nečistot a případných lepidel od PVC. Poté každé prkno přišroubujte dvěma vruty ke každému trámu. Zamezíte tím vrzání a pohybu podlahy. Veškeré spáry zatmelte epoxidovým tmelem TopStone Filler. Po zatmelení dřevěnou podlahu napenetrujte základním nátěrem, který omezí savost dřeva a zaručí lepší spojení vyrovnávací hmoty se dřevem. Na penetraci se ještě doporučuje připevnit výztužnou tkaninu v podobě perlinky.

Na obvodové stěny místnosti přilepte oboustrannou páskou pruh tlumící pěny, která vymezí prostor. Zároveň na tlumící pěnu pomocí vodováhy naznačte výšku vyrovnání od 0,5 do 2 cm. Zakončení u dveří jednoduše vytvoříte pomocí úhlového profilu. Na takto připravený povrch poté stačí rovnoměrně nalít připravenou epoxidovou stěrku a důkladně ji zbavit vzduchu pomocí odvzdušňovacího válečku nebo velkého smetáku. Vznikne vám nový a dokonale hladký povrch.

Finální povrchová úprava

Finální úpravu povrchu provedete penetračním nátěrem TopStone EP01 a nanesením epoxidové víceúčelové hmoty TopStone EP11. Tím vytvoříte finální, zdravotně nezávadnou a mechanicky odolnou povrchovou úpravu, kterou lze stylizovat v různých barvách dle vzorníku RAL.

Přímo na epoxidovou stěrku můžete také položit jakoukoliv podlahovou krytinu nebo kamenný koberec TopStone v provedení říčních oblázků nebo mramorových kamínků. Před pokládkou je ale nutné epoxidovou stěrku napenetrovat interiérovou penetrační hmotou TopFix interiér.

S použitím epoxidové vyrovnávací stěrky a stavební chemie TopStone lze starou dřevěnou podlahu rekonstruovat snadno, rychle a bez velkých finančních nákladů.