Proti odvodnění přírody bojuje stát dotacemi. S kamenným kobercem přírodě pomůžete i bez dotací

25. 8. 2016 | Obecné

Krajina pod tíhou infrastrukturní výstavby a nehospodárnou péčí ztrácí schopnost zadržovat vodu. Situaci se nyní snaží řešit stát formou dotací na realizaci opatření vedoucí k zadržování vody v krajině. Přírodě však můžete pomoct i bez dotací. Například volbou vodopropustného materiálu při budování veřejných prostranství, parkovišť, komunálních chodníků či přírodních stezek.

Neschopnost přírody zadržovat vodu má na svědomí člověk neuváženým hospodařením. Napřimování vodních toků, likvidace polních remízků, zasypávání mokřadů a především rozrůstající se infrastrukturní výstavba se stovkami tisíc hektarů zastavěné a do kanalizací odvodněné plochy se podílí na vysušování přírody. Absence meandrů, mokřadů a remízků proto vede během prudkých dešťů k stále častějším lokálním záplavám.

Stát dotacemi podporuje zadržení vody v krajině

Celou situaci se snaží řešit Ministerstvo životního prostředí, které v těchto dnech vypsalo dotační výzvu k realizaci opatření na zadržení vody krajině. Z evropských fondů je vyčleněna částka přesahující 287 milionů korun.

Krajinné prvky, které v přírodě po stovky let úspěšně fungovaly, člověk během pár let zničil, aby je nyní znova pracně a nákladně budoval.

Víte, že TopStone je vodopropustný?

Proti odvodňování přírody se můžete podílet i vy sami. Stačí při zástavbě soukromých, obecních či městských ploch používat na vhodných místech vodopropustné materiály.

Tím je například kamenný koberec TopStone, který je vhodný pro revitalizaci městských sídlišť, zpevnění parkovacích stání nebo budování přírodních stezek. Otevřená struktura kamenného koberce propouští srážkovou vodu do podloží, čímž zpomaluje odtok vody a nepřetěžuje kanalizaci.

Díky tomu dochází k významnému snížení srážkové vody a snížení rizika zaplavení sklepů nebo nízko položených garáží. Zároveň tím nedochází k nadměrnému podmáčení podloží, ani jeho okolí.

Venkovní kamenný koberec TopStone s otevřenou strukturou je proto vhodný pro municipální využití v podobě městských parkovacích stání, chodníků a relaxačních zón. Jednotlivé realizace sice nezmění celkový trend odvodňování přírody, ale lokálně přispějí k zavlažování půdy a nezatíží přírodu.