Přirozený koloběh vody s vodopropustnými povrchy

21. 12. 2015 | Obecné

Postupující městská a především logistická výstavba každý týden zabere přibližně 4 ha orné půdy. Za rok takto zmizí až 230 ha kvalitní orné půdy. Výstavba se nevratně podepisuje na krajině, narušuje přirozený koloběh vody a devastuje lokální mikroklima včetně přírodních biotopů.

Se zastavěnou krajinou vzniká potřeba odvádět dešťovou vodu, která následně v krajině schází. „Jeden hektar kvalitní černozemě v sobě dokáže zadržet až 3,5 tisíce kubíků vody. Před 30 lety měla tato kvalitní půda rozlohu 250 hektarů, nyní má rozlohu 40 hektarů a zbytek jsou extrémně výsušné půdy,“ uvedl pro Českou televizi krajinný expert Jan Vopravil. Více se dozvíte v článku Místo polí beton a ve Fokusu Václava Moravce – Vyčerpaná země.

Zvyšující se objem dešťové vody, která prochází veřejnou kanalizací, nejenže neúměrně zatěžuje čističky odpadních vod a způsobuje nehospodárný provoz, ale také dochází k nepřirozenému vysušování půdy a narušení přirozeného mikroklima. V důsledku vysušování dochází k úhynu rostlin a k migraci živočichů, kteří jsou pro krajinu nepostradatelní. V neposlední řadě především odvod dešťových vod ze zastavěných komunikací zatěžuje obecní a městské rozpočty v podobě stočného.

Vodopropustný povrch nevysušuje přírodu

Řešením celé situace je trend snižování odtoku dešťová vody a její navrácení zpět do přírody. Toho lze docílit pomocí vodopropustných povrchů na místech, kde jsou vystavěny městské chodníky, parkoviště nebo odpočinkové zóny.

Vodopropustností disponuje kamenný koberec TopStone. Tento vodopropustný systém umožňuje odvést vodu do podloží, čímž výrazně snižuje celkový odtok vody do kanalizace. Za jednu hodinu zpět do země propustí až 1 852 mm dešťových srážek. Přitom nedochází k podmáčení podloží a jeho okolí.

Kamínkové povrchové systémy TopStone Mash, TopStone Cell a Topstone CityStone jsou vhodné pro aplikaci na nové i na staré povrchy a nezpevněné cesty, stezky či parkoviště.

Na kamenný koberec se nevztahuje srážková daň

Výhodou povrchu TopStone je nejen jeho vodopropustnost, ale je také mrazuvzdorný, protiskluzový a je odolný vůči solím a zatížení. Povrch je navíc zcela ekologicky nezávadný a vyniká dlouhou životností.

Přirozené vsakování nejenže pomáhá zvýšit zásobu spodních vod, ale také snižuje ceny stočného, jelikož propustné kamínkové povrchy TopStone jsou drenážní a nepodléhají výměře srážkové daně.