Dešťová zahrada pomáhá udržet vodu v přírodě

8. 6. 2017

S přibývajícími suchy a přívalovým dešti se mezi odborníky, ale i politiky stále častěji skloňuje téma udržení vody v přírodě. Přirozené zachytávání vody v zahradách ale není ničím novým. Vysvětlíme, jak za pomocí dešťové zahrady zadržet vodu a šetrně ji navrátit do zpět do přírody.

Přírodní koncept bioklimatické zahrady

První koncept bioklimatické neboli dešťové zahrady vznikl v roce 1990 v USA ve státě Michigan. Z USA se postupně šíří i k nám do Evropy.

Princip bioklimatické zahrady je jednoduchý. Zachytit přívalové srážky aniž by voda odtekla do kanalizace a postupně vodu navrátit přírodě přirozeným vsakováním i odpařováním. To vše bez náročných stavebních úprav a bez instalací jakýchkoliv stavebních prvků.

Dešťová zahrada v praxi

V bioklimatické zahradě se k přirozenému zachytávání vody používá terénní prohlubeň, do které stéká voda z chodníků, střech domů a dalších zpevněných ploch. V prohlubni jsou vysázené vybrané druhy rostlin, které dobře snášejí jak sucho, tak i několikadenní zamokření.

Voda v prohlubni se přirozeně odpařuje a také vsakuje do podloží, čímž přispívá k zvýšení retenční schopnosti krajiny a k lokálnímu zlepšení mikroklimatických podmínek. Kořeny rostlin zároveň slouží jako přirozený filtr a napomáhají zadržovat vodu.

Přirozené vsakování i odpar je natolik rychlé, že se vodní hladina v zahradní prohlubni udrží pouze několik hodin, maximálně pár dní. Nemusíte se proto obávat, že vytvoříte nevzhlednou tůňku, ve které se budou líhnout komáři. Ti ostatně potřebují k vývinu na vodní hladině minimálně 7 až 12 dní.

Vodu v zahradě pomáhá udržet kamenný koberec TopStone

Ať už plánujte vaší zahradu přetvořit na bioklimatickou nebo udělat alespoň částečné kroky proti jejímu odvodnění, pomůže vám kamenný koberec TopStone. Samodrenážní povrch kamenného koberce totiž zpomaluje odtok vody a umožňuje přirozené vsakování dešťových srážek do podloží. Přitom nedochází k podmáčení podloží a jeho okolí.

Díky tomu se kamenný koberec nepodílí na odvodňování půdy a pomáhá udržet přirozené lokální ekosystémy.